Học tiếng Anh có giống chọn bạn gái không?

Giống không? Giống! Giống sao? Tiếng Anh thì cũng có rất nhiều “loại” tiếng Anh, giống như có rất nhiều “mẫu” con gái cho các bạn chọn vậy Và khi bạn chọn tiếng Anh rồi, bạn có thể “chia tay” và chọn lại, nhưng hầu như bạn nên “chung thủy”. Khi mới bắt đầu, bạn… Continue reading Học tiếng Anh có giống chọn bạn gái không?