Hà Nội, bốn mùa thân thương!

Bình yên nơi đâu? Người ta thường bảo, trời về chiều thì thấy buồn, chả biết buồn gì, buồn sinh lý hay buồn tâm lý, buồn cười hay buồn khóc hay buồn rầu… Có những lúc chính mình tôi cũng không biết đang bị làm sao nữa, khung cảnh đang vui lắm, chính cái tâm… Continue reading Hà Nội, bốn mùa thân thương!