Thống lĩnh thị trường, phải trường vốn

Dựa trên kinh nghiệm và quan sát trong trò chơi gunny ở mảng đấu giá, mình rút ra một số kinh nghiệm sau cho việc cày xu của các gunner không chỉ tập trung vào bắn…và tiêu xu P1 – Sản phẩm Sản phẩm ở đây có thể là rất nhiều thứ mà chúng ta… Continue reading Thống lĩnh thị trường, phải trường vốn