[Học TA] Các cách “hello” và “goodbye” trong tiếng Anh

Có rất nhiều cách nói “xin chào” và “tạm biệt” trong tiếng Anh. Hôm nay, MLEC xin chia sẻ với các bạn 1 bài dịch về chủ đề này.

11044_helloandgoodbye

1/ Chào hỏi bằng tiếng Anh, nhóm 1

HI / HI THERE / HELLO / HEY / HIYA / HOWDY

Nhóm 1 trả lời

HI, HOW ARE YA? / HEY, HOW’S IT GOIN’?

2/ Chào hỏi bằng tiếng Anh, nhóm 2

HOW YA DOIN’? / HOW ARE YA? / HOW’S IT GOIN’? / HOW ARE THINGS? / HOW’S LIFE?

Nhóm 2 trả lời

GOOD, AND YOU? / ALL RIGHT, HOW ABOUT YOU?

Bạn cũng có thể nói về những việc mà bạn đang làm. Ví dụ:

“How are things?”

“Good! I’m really looking forward to my vacation next month. And you?”

“How’s it goin’?”

“All right. I’ve been working a lot lately. How about you?”

3/ Chào hỏi bằng tiếng Anh, nhóm 3

WHAT’S UP? / WHAT’S NEW? / WHAT ARE YOU UP TO?*

* Ở một số vùng sẽ phát âm câu “What are you up to?” nghe thành “Whatcha up to?”

Nhóm 3 trả lời

NOT MUCH. / NOT MUCH, HOW ABOUT YOU?

Giống với nhóm thứ 2, các bạn có thể đưa ra 1 số thông tin về các hoạt động mà bạn đang làm hoặc vừa làm xong để tiếp tục cuộc hội thoại.:

“Whatcha up to?”
“Not much, I’m just preparing some material for my class tomorrow. And you?”

“What’s new?”
“Not much. I had a job interview the other day – I think it went pretty well!”
“Oh, really? Where did you interview?”

4/ Các cách chào tạm biệt trong tiếng Anh

BYE / BYE-BYE / SEE YA SOON / SEE YA LATER / CATCH YA LATER / CHECK YA LATER / TAKE CARE / TAKE IT EASY / HAVE A GOOD ONE!

MLEC, Feb, 2017

Translated from <https://www.espressoenglish.net/practical-english-greetings-and-goodbyes/>

Advertisements

One thought on “[Học TA] Các cách “hello” và “goodbye” trong tiếng Anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s