Tiếng Anh trẻ em – English for Kids

Có rất nhiều bài viết, ý kiến về việc dạy tiếng Anh cho trẻ em, hôm nay MLEC xin phép dịch một bài viết về TA trẻ em trên trang của BC cho các Bố Mẹ cùng tham khảo. Tôi nên bắt đầu dạy tiếng Anh cho các con của mình ở nhà như nào?… Continue reading Tiếng Anh trẻ em – English for Kids