Một số chia sẻ về việc học tiếng Anh (đã và đang sử dụng)

  1. Hít thật sâu và NÓI (take a deep breath and SPEAK!)

Bạn càng nghĩ nhiều về việc nói tiếng Anh thì bạn càng sợ nó. Chỉ đơn giản là nói thôi. Lần tới đến lớp, đến câu lạc bộ hoặc đứng trước 1 tình huống nói tiếng Anh, hãy để ý xem trong 5 phút, 10 phút, bạn nói tiếng Anh bao nhiêu lần (không tính số từ bạn nói, tính số  lần bạn phát biểu rồi bỗng dưng im lặng – có thể là để lắng nghe, hoặc có thể là vì…không biết nói gì). Sau đó, hãy cố gắng nói nhiều hơn. Ví dụ, 5 phút bạn chỉ nói được có 1 lần do không biết phải nói những gì, lần sau, hãy nghĩ thêm để nói 2, 3 lần trong 5 phút. Bạn càng nói nhiều thì việc nói của bạn càng sớm được cải thiện.

  1. Đừng lo lắng nếu bạn không biết mọi thứ hoặc khi bạn “không nói được tiếng Anh!”

Bạn đang học tiếng Anh mà, bạn đang cố gắng, nỗ lực, phải không? Đó mới là điều quan trọng.

Continue reading “Một số chia sẻ về việc học tiếng Anh (đã và đang sử dụng)”