Một số chia sẻ về việc học tiếng Anh (đã và đang sử dụng)

Hít thật sâu và NÓI (take a deep breath and SPEAK!) Bạn càng nghĩ nhiều về việc nói tiếng Anh thì bạn càng sợ nó. Chỉ đơn giản là nói thôi. Lần tới đến lớp, đến câu lạc bộ hoặc đứng trước 1 tình huống nói tiếng Anh, hãy để ý xem trong 5 phút,… Continue reading Một số chia sẻ về việc học tiếng Anh (đã và đang sử dụng)