Nỗi sợ hãi có tạo nên điều gì?

Dạ, để bắt đầu cho những dòng này thì mình đã thử ngồi tìm xem mọi người định nghĩa sợ là gì và sợ trông như thế nào. Nhưng mà đọc được dòng đầu đến dòng thứ hai thì quyết định tự cái đầu hỏi quả tim coi lúc sợ thì “đứa nào” là đứa “sợ” hơn. Mình hỏi cả hai thì nhận được câu trả lời thế này này.

Tim nói: Lúc sợ tớ thường đập nhanh, đập thình thình và thùm thụp

Não nói: Lúc sợ thì mình thường thấy rất…sợ. Mình hay nghĩ đến một cái gì đó đáng sợ lắm, trông nó đáng sợ, nghe nó đáng sợ, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ.

Tim phản biện: vậy thì cậu mới là đđáng sợ.

Sao ạ? Tim nói đúng đấy.

Continue reading “Nỗi sợ hãi có tạo nên điều gì?”