Cái tôi và sự thành công!

Từ cổ chí kim, đã có biết bao người viết về đề tài thành công. Biết bao nhiêu anh hùng, kẻ sĩ trong thiên hạ đã luận về thành công, người nói là nhân, kẻ cho là trí, ai cũng có cái lý của riêng mình. Thành công là gì, và làm thế nào để thành công? Chỉ với hai câu hỏi nho nhỏ ấy thôi cũng đủ lấy đi biết bao suy nghĩ trăn trở, tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những nhà tư tưởng, nhà hiền triết của mọi thời đại. Họ đều nói rằng thành công cần có niềm tin vào bản thân. Vậy chẳng phải niềm tin vào bản thân cũng tựa hồ như tin vào cái tôi của mình hay sao. Vậy cái tôi của mình ở đâu thì tốt, to như nào thì vừa, bé bao nhiêu là đủ?

Continue reading “Cái tôi và sự thành công!”